BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
Câu lạc bộ F4- ngày ưu tiên 2002
chào gia đình F4. tôi là tuyết bùi ngày pd 15/07/2002 ngày hoàn thành 08/01/20015 ,chờ thư p/v.xin hỏi đã có A/C nào có ngày hoàn thành tháng 1/2015 có thư P/V cho mọi người biết cùng chia vụi

581640 top -
chào tuyetbui, nhà em hồ sơ PD ngày 15/07 nhưng hoàn thành tháng 12/2014 ui nẹn đã có thư pv ngày 05/06.

581903 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image