.
Xin tài liệu thi bẳng lái xe ở Kansas

Chào các bạn, bạn nào có tài liệu học và hình ảnh thi bằng lái xe tiếng Việt ở Kansas không làm ơn cho khuongtvo xin dùm người bạn. Thanks!

486747 top -
Hello cô Khương!
Em ở Kansas nè,em có đường link này gủi cô tham khảo nha hihi
http://licenseroute.com/
Chọn bang mình muốn thi rồi trả lời câu hỏi nhẹ

486883 top -
Xin chào anh chị em!
Có anh chị em nào ở Wichita, Kansas. Làm quen nha, và anh chị nào có phòng share ko vây?

532887 top -
Xin chào mình cũng ở Wichita, Kansas làm quen bha

558873 top -
Ok! Bạn cho mình xin số phone đi, mình liên lạc bạn. Hoăc liên lạc mình qua facebook https://www.facebook.com/dinhhuymt

558891 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*LƯU Ý: USCIS đã cho thay đổi Form I-864 và I-864A phiên bản mới, expires 03/31/2020. Phiên bản cũ vẫn được chấp nhận trước ngày 16/5/2018, sau ngày này sẽ phải sử dụng các forms bảo trợ tài chính mới. (Form I-864 mới gồm có 10 trang & không có barcode 2D như trước đây. Form I864A mới có 8 trang)

. Xem thêm: I-864 và I-864A phiên bản mới 2018

Image
Image