BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
@phuong60 - KIVA
1 ... 8, 9, 10, 11, 12 - bottom


Tồn quỹ Kiva của admin sau khi thu hồi vốn vay hiện có $152,68.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 6 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.032.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $2,68 nha! :)

611113 top -
Thank you. Good job. :)

611139 top -


Sau khi thu hồi vốn vay, tồn quỹ Kiva của admin hiện có $174,55.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 6 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.038.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $24,55 nha! :)

611309 top -
Good job! Thank you.

611313 top -


Tồn quỹ Kiva của admin hiện có $368,41.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 14 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.052.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $18,41 nha! :)

611599 top -
Thank you.
Mới đi ăn đám cưới về (đi xa), mệt quá. :)

611610 top -


Tồn quỹ Kiva của admin hiện có $233,59.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 9 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.061.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $8,59 nha! :)


MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!

612074 top -
Thank you!

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR!

612078 top -


Tồn quỹ Kiva của admin hiện có $200,94.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 8 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.069.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $0,94 nha! :)

612252 top -
Cảm ơn phuong60 nha.

612256 top -


Tồn quỹ Kiva của admin hiện có $206,58.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 8 trường hợp.
Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.077.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $6,58 ạ! :)

612389 top -


Tồn quỹ Kiva của admin hiện có $187,55.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 7 trường hợp.
Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.084.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $12,55 ạ! :)

612599 top -
@phuong60 - KIVA
1 ... 8, 9, 10, 11, 12

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image