.
@phuong60 - KIVA
1 ... 9, 10, 11, 12, 13 - bottom


Tồn quỹ Kiva của admin hiện có $193,76.

phuong60 đã cho vay thành công thêm 7 trường hợp.
Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.134.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $18,76 ạ! :)

Have a nice day!

613558 top -
Good job. Thank you.

613579 top -


Tồn quỹ Kiva của admin hiện có $192,59.

phuong60 đã cho vay thành công thêm 7 trường hợp.
Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.141.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $17,59 ạ!

Have a nice day! :)

613667 top -


Tồn quỹ Kiva của admin hiện có $932
phuong60 đã cho vay thành công thêm 37 trường hợp.
Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.178.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $7 ạ!

Have a nice day! :)


P/s: Vì một số việc gia đình cần phải ổn định, nên phương60 đã chậm login VietDitru. So sorry! :)

613849 top -
@phuong60 - KIVA
1 ... 9, 10, 11, 12, 13

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image