.
@phuong60 - KIVA
1 ... 9, 10, 11, 12, 13 - bottom


Tồn quỹ Kiva của admin hiện có $368,41.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 14 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.052.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $18,41 nha! :)

611599 top -
Thank you.
Mới đi ăn đám cưới về (đi xa), mệt quá. :)

611610 top -


Tồn quỹ Kiva của admin hiện có $233,59.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 9 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.061.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $8,59 nha! :)


MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!

612074 top -
Thank you!

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR!

612078 top -


Tồn quỹ Kiva của admin hiện có $200,94.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 8 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.069.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $0,94 nha! :)

612252 top -
Cảm ơn phuong60 nha.

612256 top -


Tồn quỹ Kiva của admin hiện có $206,58.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 8 trường hợp.
Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.077.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $6,58 ạ! :)

612389 top -


Tồn quỹ Kiva của admin hiện có $187,55.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 7 trường hợp.
Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.084.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $12,55 ạ! :)

612599 top -
Cảm ơn phuong60 nha.

612709 top -


Tồn quỹ Kiva của admin hiện có $396,89.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 15 trường hợp.
Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.099.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $21,89 ạ! :)

612862 top -
Thank you.

612890 top -


Tồn quỹ Kiva của admin hiện có $210,36.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 8 trường hợp.
Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.107.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $10,36 ạ! :)

613093 top -
Thank you.

613110 top -


Tồn quỹ Kiva của admin hiện có $316,24.

phuong60 đã cho vay thành công thêm 12 trường hợp.
Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.119.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $16,24 ạ! :)

Have a nice day!

613218 top -


Tồn quỹ Kiva của admin hiện có $207,16.

phuong60 đã cho vay thành công thêm 8 trường hợp.
Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.127.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $7,16 ạ! :)

Have a nice day!

613372 top -
@phuong60 - KIVA
1 ... 9, 10, 11, 12, 13

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image