.
THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH MỸ
Muốn bảo lãnh người thân vào Mỹ, trước hết bạn nên viết thư mời họ. Bạn có thể viết thư theo mẫu thư thí dụ sau đây:

__________________________________________________________

Date


Tên họ của người mà bạn muốn mời
Địa chỉ của họ


Subject: Invitation to visit USA

Dear Sir [or Madam],

I would like to invite you to the United States of America to stay with me for <six> months. It would be very nice to have you with me. During your course of stay, we would visit various tourist places in USA such as New York, Washington DC, Niagara Falls, Las Vegas, Disney Land and Florida.

During your stay in the United States, I will bear all your responsibilities including, but not limited to, financial responsibilities, return air ticket fare to travel from VIETNAM to USA and back, travel expenses within USA, medical insurance, housing and food. You will stay with me in my apartment located at the above-mentioned address.

During your stay here, you will also get an opportunity to see and experience the western culture, meet different kinds of people and different variety of food. You will also enjoy the nice weather and the nice city I live in.

We would have a nice time together after a long time. So, please begin planning for the trip. I am eagerly waiting for you to visit me.

Yours lovingly,

Chữ ký của người bảo lãnh
Tên họ
Địa chỉ
Số điện thoại
__________________________________________________________

Sau đó, bạn cũng nên viết thư cho Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam để xin họ cấp visa cho người mà bạn muốn mời qua Mỹ du lịch. Thư đó có thể viết dựa theo mẫu sau đây:

______________________________________________________________

Date


U.S. Consulate General
4 Le Duan
District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
Subject: Issuance of visitor’s visa to my parents

Dear Sir/Madam,

I, [tên họ của người bảo lãnh], work as a [việc làm của bạn] at [tên chỗ làm] located at [địa chỉ chỗ làm]and earn [tiền lương] per year. I would like to invite my parents, Mr. [tên họ cha] and Mrs. [tên họ mẹ], to visit USA for tourism purpose and to meet me. They will be staying with me at my home at the above-mentioned address for <6> months.

During their stay in United States, I will bear all responsibilities including, but not limited to, financial responsibilities, return air ticket fare to travel from Vietnam to USA and back, travel expense within USA, medical insurance, housing and food. I will personally make sure that they leave United States before the expiration of their authorized stay. I will also personally make sure that they will not become public charge on the part of United States government.

So I respectfully request you to grant my parents’ visitor visa.

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Yours sincerely,

Chữ ký của người bảo lãnh
Tên họ
Địa chỉ
Số điện thoại
____________________________________________________________

Ngoài ra, bạn lập thêm mẫu bảo trợ tài chánh I-134. Mẫu này có thể tải xuống ở trang Web http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/ ... f3d6a1RCRD của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ.

Bạn gởi tất cả giấy tờ nói trên về bên Việt Nam kèm theo bản sao giấy chứng nhận nhập tịch hay thẻ xanh của bạn, giấy khai thuế mới nhất của bạn, giấy chứng nhận việc làm và tài khoản nhà băng.

Khi nhận được giấy tờ của bạn từ bên Mỹ gửi về, người bên Việt Nam có thể vào những trang Web http://vietnamese.hochiminh.usconsulate ... ulich.htmlhttp://vietnamese.hochiminh.usconsulate ... thiet.html của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM để biết thủ tục phải làm bên Việt Nam.

Nói tóm lại, khi nhận được giấy tờ của bạn từ bên Mỹ gửi về, người thân của bạn bên Việt Nam có thể đi xin hộ chiếu. Người thân của bạn cũng có thể đi xin hộ chiếu trườc đó khi có ý định xin đi du lịch.

Nếu đã có hộ chiếu thì khi khi nhận được giấy tờ của bạn gửi về, người thân của bạn sẽ phải đến nhà băng Citibank để trả tiền lệ phí xin cấp visa du lịch. Nơi đây sẽ cấp ngày hẹn phỏng vấn sau khi người thân của bạn đã trả tiền lệ phí visa du lich.

Địa chỉ của nhà băng Citibank ở TPHCM là:

Toà nhà Sun Wah
115 Nguyễn Huệ
Quận 1
TPHCM

Sau đó, người thân của bạn sẽ phải điền mẫu đơn DS-156. Nếu người thân của bạn là phái nam tuổi từ 16 đến 45 thì phải điền thêm mẫu DS-157. Tất cả mẫu đơn này có sẵn ở Web http://travel.state.gov/visa/frvi_forms.html của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ,

Xin lưu ý rằng hai mẫu DS-156 và DS-157 có bản dịch tiếng Việt để giúp người thân của bạn khi điền hai mẫu này bằng tiếng Anh. Người thân của bạn có thể tải mẫu DS-156 bằng tiếng Việt ở trang Web http://hochiminh.usconsulate.gov/upload ... S156VI.pdf và mẫu DS-157 bằng tiếng Việt ở trang Web http://hochiminh.usconsulate.gov/upload ... 57_Vie.pdf.

Sau khi điền xong hai mẫu DS-156 và DS-157 (nếu cần), người thân của bạn phải chuẩn bị thêm những giấy tờ của bên phía Việt Nam như giấy sở hữu nha đất, giấy chứng nhận việc làm, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận tài khoản nhà băng, v.v... chứng minh với nhân viên lãnh sự về sự ràng buộc của mình với Việt Nam. Càng có nhiều chứng từ càng tốt.

Ngày phỏng vấn, người thân của bạn mang tất cả giấy tờ của họ cũng như của bạn gửi về đến Lãnh sự quán để phỏng vấn.

Xin lưu ý người thân của bạn phải có phần mềm Acrobat Reader thì mới có thể đọc được mẫu DS-156 và DS-157 và có thể in mẫu DS-156 và DS-157 sau khi điền xong hai mẫu này trên mạng. Người thân của bạn có thể tải phần mềm Acrobat Reader miễn phí ở trang Web http://www.adobe.com.

9629 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image