.
Hội chờ nhận thư phỏng vấn
1, 2, 3, 4, 5 ... 212 - bottom

Chào các bạn chờ thư phỏng vấn.
Những ngày hồi hộp, đợi thư phỏng vấn của năm 2010 và 2011, lại 2012... đã qua. Tiếp tục...chờ, mời các bạn vào đây cùng trao đổi, cùng chờ, và cùng chia sẻ, để thời gian trôi nhanh hơn các bạn nhé!

Khi yêu cầu cập nhật danh sách hay báo tin đã nhận thư phỏng vấn các bạn nhớ ghi rõ thông tin diện bảo lãnh, ngày ưu tiên, ngày complete, ngày nhận thư và ngày phỏng vấn nhé.

DANH SÁCH CHỜ THƯ PV CỦA NĂM 2013
(update: 03/10/2013)

Theo diện và ngày ưu tiên của hồ sơ.
================================================================
Diện F1
================================================================
Nickname Ưu tiên Hoàn tất Nhận thư Phỏng Vấn Kết quả

Bengiao 29/11/01 18/10/10 01/02/11 07/03/11
dinhphan 07/03/02 04/08/10 07/11/10 09/12/10 Pink
katherinelee 02/12/03 09/09/10 27/01/11
T2a 05/06/03 07/09/10 09/12/10 26/01/11
ChauChau 14/06/04 19/08/10 09/12/10 07/01/11
Hoanggiatran 17/08/04 31/08/11
duy012 17/09/04 06/10/10 06/02/11 21/03/11
--------------------------------------------------------------

vanphi1307 27/01/05 28/10/10 31/01/12 14/03/12
ngovanphi 08/02/05 26/08/10
lylo 10/02/05 03/09/10
nhucanhhacbay 10/02/05 20/09/10
duongngocthang 26/02/05 03/08/10 09/12/10 Blue
sunny89 xx/03/05 02/01/11
vinhle 04/05/05 04/10/10 07/05/12 Pink
kminhroses 20/07/05 07/01/11 24/06/12 10/08/12
candela 11/08/05 01/02/11 21/09/12 Pink
Nuna 01/09/05 06/10/10
ThaiTruc 23/09/05 01/12/10
rachel 05/10/05 15/10/10 14/09/12 18/10/12
phamhuynhngoc 11/10/05 02/07/09
Diepdiep 21/10/05 07/02/11
TANDUY 28/11/05 30/11/10 10/11/12 10/12/12
Tondang 21/12/05
wendies 31/12/05 01/03/11
vananh1 02/08/10 07/11/10 08/12/00 Blue
quangle 01/10/10
rickytran 30/08/10
tuanho2611 27/02/06 06/06/11
lamhoa2 01/09/06 10/09/13

================================================================
Diện F2A
================================================================
Nickname Ưu tiên Hoàn tất Nhận thư Phỏng Vấn Kết quả

BinBin 19/01/06 25/11/10
CODY 10/03/06 01/09/10
keymic 04/04/06 21/10/10 21/01/11 24/02/11
dttthao 11/09/06 10/09/10 27/01/11 Pink
longtieu 21/09/06 16/11/10 01/02/11 15/03/11 Pink
--------------------------------------------------------------

Lamtham54 12/01/07 16/09/10 04/01/11 15/02/11
trangtran 02/03/07 02/09/10 20/01/11 Pink
thanhson2007 15/06/07 19/11/10 28/04/11 06/06/11
hanhnguyen85 xx/08/07 22/11/10 07/06/11 Pink
topper163 04/09/07 17/06/11 25/07/11 Pink
tinhxa_oi 29/10/07 01/12/10
--------------------------------------------------------------

thaotran11 14/02/08 13/06/11
nguyenhuutrung 04/03/08 26/10/10 29/05/11 19/07/11
duongminhan 22/05/08 27/10/10 30/06/11 09/08/11 Pink
hongthao 22/05/08 10/05/11 28/06/11 29/08/11
Kateho2810 29/05/08 05/08/10
thu0712 08/06/08 03/09/10 28/06/11 01/08/11
forget 12/06/08 07/01/11
hongphuong 27/06/08 18/08/10
thuannghiep 06/07/08 06/12/10 29/06/11 11/08/11 Pink
cobetiti1983 01/08/08 21/09/10
meocon211 07/12/08 16/12/10
--------------------------------------------------------------

daothytrang 13/01/09 28/01/11 04/10/11 04/11/11 Pink
sonthao 06/02/09 23/11/10 04/10/11 04/11/11 Pink
phatpham2004 24/02/09 01/10/10
PHANHANHNGUYEN 19/03/09 04/10/10

smile2611 29/03/09 22/09/10
kimloannguyen 23/04/09 19/10/10
Carot 10/05/09 19/11/10
lenguyen2009 17/05/09 28/04/11
happier 20/05/09 12/10/10
catandpupy 26/06/09 17/12/10 31/01/12 08/03/12 Pink
quanguyen 19/07/09 28/03/11
dungduyen2009 27/07/09 05/04/11 17/03/12 16/04/12 Pink
phumy 29/07/09 07/03/11 16/03/12 16/04/12
kiwi81 09/08/09 06/05/11 15/03/12 20/04/12 Pink
candye 23/08/09 11/01/11
thienthy 30/09/09 19/07/11
luckystar2607 07/12/09 02/03/11 09/05/12 15/06/12 Pink
canle 23/12/09 06/01/11 04/05/12 14/06/12 Pink
thanhha123 24/12/09 08/05/12 12/06/12
--------------------------------------------------------------
ximuoi2010 05/02/10 10/12/10 13/06/12 09/07/12 Pink
kevinthienle 15/02/10 21/01/10
hinlehu 19/03/10 04/02/11 24/09/12 Pink
ngavix 23/03/10 20/01/11 01/08/12 xx/09/12 Pink
thanhbmt42 24/03/10 12/09/11 14/09/12 12/10/12 Pink
KelvinNguyen27 26/03/10 13/12/10
Sonduong 22/04/10 12/05/11
phamhoangduy 07/05/10 20/01/11
minhthanh 24/05/10 09/12/10 14/09/12 30/10/12
kongnguyen 07/06/10 01/03/11
rubi102 18/07/10 21/01/10
satthuvotinh 18/07/10 31/01/13 04/03/13 Pink
hoacuctrang 07/09/10 26/08/11 13/03/12 24/04/12 Pink
khanhphung1810 23/09/10 14/04/11 03/01/13 19/02/13
kidcan 27/09/10 11/04/11 04/01/13 19/02/13
myami 28/09/10 18/10/11 01/02/13 28/03/13 Pink
mikipham 21/10/10 06/12/11 31/01/13 21/03/13 Pink

--------------------------------------------------------------
nhudao 26/03/11
myhoai1985 01/05/11
xuka090909 13/06/11 23/10/12
yenyen77 02/09/10 10/12/10 20/01/11 Blue

================================================================
Diện F2B
================================================================
Nickname Ưu tiên Hoàn tất Nhận thư Phỏng Vấn Kết quả

adtin 25/02/05 03/12/10 10/02/13 08/03/13 Pink
abcd1212 16/03/05 10/11/10 22/04/13 10/05/13 Pink
chuong990 05/04/05 27/10/10
DuyenTran 07/04/05 07/02/11
PaulHuynh 26/04/05 01/03/11
huynhxuantrang 29/04/05 15/11/10
thuyhangnguyen 11/05/05 10/02/11
MiMi76 29/06/05 17/12/10
thaosaigon83 06/07/05 30/03/11

yungmao80 07/04/06

================================================================
Diện F3
================================================================
Nickname Ưu tiên Hoàn tất Nhận thư Phỏng Vấn Kết quả

kedinh 23/01/01 22/11/10 01/03/11 05/04/11
brian 06/02/01 10/09/10 03/03/11 04/04/11
datphuoctong 19/06/01 13/10/10 26/05/11 06/07/11 Pink
Uyentran 30/06/01 01/09/10

quocanh 20/08/01 28/09/10 28/06/11 03/08/11 Pink
Shayla 21/08/01 02/11/10 28/06/11 08/08/11
dinhhuy2812 23/08/01 02/09/10 05/09/11 04/10/11
ngocanh 24/08/01 02/09/10
oanhhy 27/08/01 15/10/10
phapdothi 29/08/01 01/09/10
luciephuong 30/08/01 08/09/10 02/09/11 04/10/11
quoctam69 31/08/01 26/08/10 07/11/10 22/12/10 Pink
thanhhai1988 05/09/01 28/09/10
RAINBOW 11/09/01 12/10/10 04/10/11 02/11/11 Pink
TheGunners1995 19/09/01 10/09/10
muteki 24/09/01 29/11/10 03/11/11 07/12/11
quynhtram 26/09/01 03/11/10

TrieuNguyen 03/10/01 01/09/10
ng.anhnhatchip 05/10/01 30/09/10
lediem 12/10/01 15/12/10
EliseLee 24/10/01
AnhNhi 29/10/01 03/08/10 16/11/10 03/12/10 Blue
lethibetam 29/10/01 08/12/10 01/12/11 04/01/12
hoahong023 08/11/01 28/10/10 26/02/12 27/03/12
HoQuang 19/11/01 xx/05/12 13/06/12 31/07/12 Pink
ngtran 21/11/01 16/12/10 28/12/11 16/02/12 Pink
joeTrang 18/12/01 27/07/10
khongvudung 26/12/01 07/12/10
--------------------------------------------------------------
linda99 11/01/02 23/10/10
yen97 11/01/02 02/12/10 23/03/12 26/04/12
torykl2503 29/01/02 31/08/10 07/03/12 05/04/12
tran1402 18/01/02 25/08/10 07/11/10 21/12/10 x
thanhmaitn 22/01/02 07/10/10 07/03/12 19/04/12
luathuunguyen 22/01/02 07/09/10
nguyenthimylinh 28/01/02 04/10/10
ronvn 21/02/02 21/11/10 11/04/12 04/05/12 Pink
be6giongke 13/03/02 06/10/10
F3khoaluong 27/03/02 13/09/10
VoDucPhung 28/03/02 22/10/10

HuyVo 01/04/02 04/08/10 07/11/10 15/12/10 Blue
LienLy 02/04/02 22/02/11
dk0639 08/04/02 14/10/10 13/06/12 03/07/12
thinhnguyen5575 09/04/02 05/11/10 13/06/12 03/07/12
hoangvo194 13/04/02 01/09/10 12/04/11 06/05/11
loanhua94 17/04/02 17/11/10 23/06/12 02/08/12 Pink
akidi122 22/04/02 18/03/11 24/06/12 03/08/12
hoanglam241 26/04/02 29/07/10 07/11/10 10/12/10 x
TRANHUNG xx/04/02 16/09/10
quocdat 09/05/02 13/09/10 01/08/12 04/09/12
zactian101 09/05/02 23/10/10
AndyLam101176 10/05/02 15/12/10 01/08/12 17/09/12 Pink
vickynguyen 13/05/02 19/07/10 15/11/10 21/12/10 x
quanghuycuc 13/05/02 03/08/10 18/11/10 15/12/10 Blue
llphi777 17/05/02 22/09/10
tonthatbao5424 20/05/02 19/10/10
yam 28/05/02 31/07/10 07/11/10 14/12/10 Pink
Thaoclassic 28/05/02 20/10/10
anhan5555 29/05/02 31/08/10 07/11/10 23/12/10 Pink
hienthuy72 xx/05/02 03/02/11
jesstran 02/06/02 26/07/10
MinhTamng 03/06/02 01/10/10
vuthanhanh 04/06/02 03/09/10 06/11/12 03/12/12
hoangvandung 11/06/02 23/09/10
hqtho 13/06/02 03/08/10
nhduy 13/06/02 22/07/10
nguyenkinhthiep 19/06/02 30/07/10 27/11/12 07/01/13 Pink
ngochoathipham2 19/06/02 07/09/10 29/11/12 08/01/13 Pink
ngochieunguyen 25/06/02 21/10/10 02/01/13 01/02/13 Pink

kelsey 11/07/02 06/10/10
keens0n 17/07/02 22/06/11
betty1423 18/07/02
tranvu1705 14/08/02
lekiet 22/08/02 20/05/13 17/06/13
oanhnguyen 04/09/02
phongtb 17/09/02 10/12/10
thanhthaipham 30/09/02 20/01/11

Joliette 03/10/02 04/03/11
NguyenNhung 28/10/02
stevenman 31/10/02 10/02/11
LinhPham2002 05/11/02 15/03/11
tamkyqueen 12/11/02 11/02/11
pantara81 27/11/02 07/04/11 20/07/13 23/08/13
linda(anh) 02/08/10 19/11/10 14/12/10 x
tam68 25/08/10 07/11/10 21/12/10 Pink
--------------------------------------------------------------

bangtrungngai 09/01/03
thienhiep 14/01/03
thanhthuypk 14/04/03

================================================================
Diện F4
================================================================
Nickname Ưu tiên Hoàn tất Nhận thư Phỏng Vấn Kết quả

ThanhGiai 28/01/99 14/09/10 10/12/10 28/01/11
nguyenhoainam 19/05/99 13/12/10 03/01/11 16/02/11
phuonglinhevn 20/05/99 30/11/10 12/01/11 16/02/11 Pink
trantam 07/07/99 03/09/10 09/12/10 18/01/11 Pink
dovan 28/07/99 08/11/10 04/01/11 15/02/11
hoangoanh1987 23/09/99 14/03/11 26/03/11 17/05/11
tatluu2003 12/10/99 18/10/10 04/01/11 11/02/11 Pink
--------------------------------------------------------------
vutranthanh 27/01/00 20/10/10 21-06-12 Pink
emergencycall 22/02/00 04/10/10 26/03/11 10/05/11
huytuongdo 20/03/00 06/10/10 28/06/11 04/08/11 Pink
Lixthach 27/03/00 15/12/10 28/06/11 05/08/11
hyvong 30/03/00 25/10/10 28/06/11 10/08/11

ngoclong 05/04/00 05/11/10 06/07/11 05/08/11 Pink
nhathuydo 06/04/00 06/10/10 28/06/04 04/08/11 Pink
sunnytruong 10/04/00 28/09/10
vonhuyen 17/04/00 09/11/10
jimboss2010(em) 21/04/00 15/03/11 06/09/11 24/10/11 Pink
nghiemvethanh 24/04/00 28/01/11
hienpham 26/04/00 14/08/10 07/11/10 15/12/10 Pink
kellynguyen12 xx/04/00 21/09/10 09/12/10 10/01/11 Pink
toan 05/05/00 16/11/10 02/09/11 17/10/11
duyquang 06/06/00 09/12/10
ducquyen 15/06/00 24/05/11
donkeylove61 17/06/00 10/11/10 04/11/11 13/12/11
baothigl 19/06/00 19/07/10 03/11/11 12/12/11

manhthang91 03/07/00 19/05/11 08/12/11 Pink
Lamnguyen 03/07/00 15/06/11
XuanGiang 07/07/00 08/09/10 18/01/11
songtoan xx/07/00 28/09/10 03/10/11 12/12/11
ntcat0710 03/08/00 15/09/10 01/12/11 11/01/12 Pink
nvs105 03/08/00 28/08/10 07/11/10 06/12/10 Pink
chuechcon 03/08/00 10/08/10 06/12/10 Pink
Lynn 07/08/00 05/11/10
thanhthai1959 11/08/00 28/09/10
laihieu 15/08/00 26/10/10 29/12/11 10/02/12 Pink
Tran Thach 18/08/00 11/09/10 27/01/11 Pink
LhNam 19/08/00 07/11/11 11/04/12 04/05/12 Pink
baloon283 15/09/00 10/12/10
tranmailoc 19/09/00 26/08/10 07/11/10 16/12/10 Pink
Nga8174 28/09/00 02/08/10 12/11/10 10/12/10 Pink
vnmoi xx/09/00 29/09/10

vien297 03/10/00 25/10/10 31/01/12 26/03/12 Pink
thanhtam23260 09/10/00 23/10/10 08/05/12 01/06/12
kathie 17/10/00 01/04/11 15/03/12 27/04/12
nguyenbichthuy 23/10/00 11/02/11
p3kandy105 20/10/00 06/01/11 15/03/12 23/04/12
kokoro 30/10/00 15/02/11 07/03/12 03/04/12
Misaton 06/11/00 22/10/10 07/03/12 23/04/12
mimichibi 07/11/00 28/12/10
josvu 08/11/00 22/02/11 13/06/12 13/07/12 Pink
thanhtam23260 09/11/00 23/10/10
TranThiHoang 17/11/00 26/01/11
khanhoaicd 20/11/00 11/05/11 13/06/12 19/07/12 Pink
NHUNGOC 20/11/00 07/09/10 09/12/10 24/01/11 Pink
baothanh 24/11/00 18/10/10 08/05/12 15/06/12 Pink
tungvannguyen 28/11/00 19/11/10
ocean1957 01/12/00 02/08/10 16/11/10 10/12/10 Pink
xxpotay01 01/12/00 13/06/11 13/06/12 20/07/12
ducnguyen 05/12/00 27/07/10 Pink
Vudinh 11/12/00 07/10/10
hall 20/12/00 31/01/11
chaupham1803 27/12/00 14/10/10
huong1111 28/12/00 01/10/10
Pedieu 28/12/00 26/10/10
vuthitue 29/12/00 13/09/10 15/11/10 23/12/10 Pink
thuytran30475 29/12/00 20/06/11 08/05/12 11/06/12 Pink
--------------------------------------------------------------
hanlinh 02/01/01 10/11/10 08/05/12 29/06/12 Pink
minhtrang88 08/01/01 10/09/10 09/12/10 05/01/11
andycap83 09/01/01 20/10/10
HCM2005594153 12/01/01 07/03/11
chienluong77 18/01/01 08/10/10 13/06/12 03/07/12
diepthien85 19/01/01 29/10/10 13/06/12 06/07/12 Pink
HongAnh 22/01/01 09/09/10 07/01/11
kevindo 29/01/01
traiotxanh2001 25/01/01 19/11/10 11/06/12 05/07/12 Pink
Phuongvu57 06/02/01 01/12/10
truongthanhhoa 08/02/01 20/10/10
dinhky 12/02/01 10/02/11 01/08/12 24/09/12
MINHVINH 04/03/01 03/01/11 06/08/12 18/09/12
kiddy287 15/03/01 26/10/10
hanurotring194 19/03/01 13/12/10
beheo02 22/03/01 14/01/11
Lactantan 23/03/01 14/10/10 06/11/12 06/12/12 Pink
rainvo 26/03/01 14/01/11
phamthido 26/03/01 28/02/11 21/12/12 Pink
taianhtran 26/03/01 26/02/11
nghipham 29/03/01 03/12/10

phamdatuit 02/04/01 26/01/11
ngasoan 05/04/01 xx/03/12 31/01/13 21/03/13 Pink
Mangot 14/04/01 19/10/10
kphuong 16/04/01 08/11/10
hyukie 18/04/01 20/04/11
shami162002 30/04/01 08/11/10
tuyenkph 30/04/01 29/12/10
thien_huong145 30/04/01 29/12/10
phuong5960 08/05/01 01/11/10 07/06/13 01/07/13 Pink
biencan2000 15/05/01 04/03/11 20/07/13 23/08/13
tttrang72 16/05/01 10/03/11
namly370 25/05/01 03/11/10
baoy2010 25/05/01 08/11/10

phanhuyentran 01/06/01 01/03/11
nxtuan 06/06/01 09/09/11
thuthuypham 07/06/01 10/02/11
phamthisen 07/06/01 15/02/11
pnguyen95 09/06/01 24/09/10
tuantranqn 19/06/01 13/10/10
cadicxxx 25/06/01 08/04/11
hiep295 26/06/01 30/10/10
vynguyen123 26/06/01 03/12/10
anhthuqpka xx/06/01 26/10/10

buithihao01 02/07/01 15/02/11
quangbinh70 06/07/01 03/02/11
tomry 12/07/01 28/01/11
tangmai862(em) 20/07/01 16/11/10
Tuton 23/07/01 01/03/11
tangmai862 26/07/01 16/11/10
NgocchauTran 30/07/01 11/01/11
ngngocminhchau 08/08/01 15/07/11
hieukabin 10/08/01 08/11/10
dangkhoavt 30/08/01 19/05/11
lanhuongbm 13/09/01 16/10/10
dungletien90 13/09/01 27/10/10
pholau7 13/09/01 17/12/10
RobertHai 14/09/01 22/11/10
phuonghang 17/09/01 26/11/10
mytramhcm2009 26/09/01 13/05/11

ntnhoa2011 03/10/01 04/03/11
duty348 01/10/01 07/12/10
minhhong 12/10/01 07/01/11
chautran1305 16/10/01 14/02/11
duyvinh2509 06/11/01 21/01/11
HoangQuyen 13/11/01
duyencong61 15/11/01 06/01/11
thongyen 15/11/01 15/06/11
bienbui151 19/11/01 17/11/10
adtuans 19/11/01 15/12/10
phuong101191 29/11/01 07/01/11
tienvi 29/11/01 20/05/11
phanvandung3660 xx/11/01 04/04/11
nguyenhongphuong17/12/01 28/12/10
dufudan 28/12/01 27/04/11
--------------------------------------------------------------

vuongtrucnha 24/01/02 11/01/02
jimboss2010 06/02/02 22/02/11
amanham 07/05/02 22/03/11
dungdolas 28/05/02 01/03/11
oliole 28/05/02 08/03/11
txv00 02/09/10 21/11/10 23/12/10 Pink
nguyentrang 30/09/10 10/12/10 19/01/11 Pink
myphuong12317 18/10/10 09/12/10 20/01/11

================================================================
Diện CR1
================================================================
Nickname Ưu tiên Hoàn tất Nhận thư Phỏng Vấn Kết quả

ngocly2625 17/07/09 13/09/10
tinabuitran 30/07/09 24/09/10 24/01/11 01/03/11
talkativewofl 04/03/10 04/10/10 24/01/11 15/03/11
phantam1000 16/03/10 11/01/11
thonghuong 23/04/10 21/12/10 03/03/11 25/04/11 Pink
Thuong 26/04/10 27/04/11 23/05/11 Pink
Kong 05/05/10 03/12/10 Pink
thanh456 05/07/10 30/12/10 02/03/11 27/04/11
ElaineDang 31/08/11 15/06/12
Minnie 29/09/11 02/07/12 01/08/12 21/09/12
diepnguyen84 22/03/12 18/09/12 05/11/12 17/12/12 Pink
natalyhoang 13/11/12 06/06/13 15/08/13 Pink
trangdang 13/08/10 10/11/10 10/12/10
nguyenle1205 17/08/10 30/11/10 05/01/11
HNguyen 22/08/10
tamthanh 24/08/10 01/12/10 18/01/11 Pink
mayhongdn 26/08/10 20/01/11
CoHoa1977 21/09/10 10/01/11 23/02/11 Pink
ngoctrang1707 ?
Patric 12/10/10 24/01/11 22/03/11
mla 13/10/10 24/01/11 24/03/11
trucduong8379 20/10/10 24/01/11 28/03/11
vuongtunnghi 27/10/10 16/02/11 16/03/11 Pink
thaohoang8382 23/11/10 14/05/11 22/06/11
Atngo 23/12/10 01/03/11 26/04/11 Pink
ducyeunhi 30/12/10 Pink
mainhat 04/01/11 01/03/11 28/04/11 Pink
nguyenthingoclam 08/02/11
nhienhuynh 17/09/12 Pink
Ngocanhdennis2009 11/10/12 27/11/12 14/02/13 Pink


================================================================
Diện IR1
================================================================
minhhien 03/09/10
hoangdunglovely 27/09/10
kiet 18/10/10 21/01/11 23/02/11 Pink
HOAHONGQAZ 15/11/10
happynguyen 28/10/09 06/01/11
vivian1702 23/12/08 10/01/11
hoangmy 12/10/10 02/08/11 15/10/12 01/11/12
doremon 04/02/13 06/03/13 08/04/13 Pink
duy2704 03/10/12 31/05/13 16/08/13 Pink

================================================================
Diện IR2
================================================================
kim200287 28/12/10 01/03/11 05/04/11
Thuong (con) 26/04/10 12/04/11 23/05/11 Pink

================================================================
Diện K1
================================================================

loffenmount 23/08/10 04/01/11 Pink
daonguyen52 27/10/10
hoabien 26/01/10 28/04/11
thegioihoanhao 27/09/11
diemtrang3008 08/06/11 03/01/12 30/03/12 16/04/12

================================================================
Diện IW1
================================================================

christinapham 30/07/09 27/05/11 11/06/11 21/07/11 Pink
nguyenhong2011

================================================================

Diện CANADA
nguyetlinh 21/08/13


208987 top -

Hi, dinhphan,

Không nhận được thư mời trong tháng này cũng hơi buồn phải không? Hãy lạc quan lên vì tháng sau phỏng vấn đầu tháng vẫn còn kịp để đón Tết Tây ở bên đó mà. ^.^

Chúc bạn là người mở hàng và phải mở hàng phỏng vấn vào đầu tháng 12 nhé.

Chúc bạn vui.

209009 top -
Cho trucduong đăng ký nhé.TRucduong hết may mắn chờ nhận thư pv tháng 11 rồi.Diện vơ chồng compteled 11/8 đc 2 tháng ko nhận đc.

Đành chờ tháng sau,thành 3 tháng compteled luôn xem sau.Từ lúc mở hs tháng 5/2009 đến giờ,thôi chờ luôn tháng sau cho chãn 3 tháng compteled,chẵn 2 năm :).

Không biết có diện vợ chồng citizen ,compteled 3 tháng mới nhận thư pv ko ,chia se với trucduong với.

209010 top -
Mình F3, completed 3/8 mà cũng bặt vô âm tín. Tham gia chờ đò sau với mọi người cho vui.

209046 top -

Mình F3, completed 31/8 mà cũng không thấy tăm hơi gì . Tham gia chờ với mọi người cho vui.

209065 top -
chào cả nhà cho mình tham gia với.hs nhà mình complete 2-9.
ko biết có đc vé lên lãnh sự quán vào tháng 12 này ko nữa.

209100 top -
Hi Dinhphan,

Tôi chỉ ghé thăm và chúc mừng Dinhphan sớm có giấy PV.

209103 top -

Hi mọi người, thấy mọi người xôm tụ quá mình cũng bon chen chui vào 8.... hihihi, chúc mọi người đều được như mong muốn là có cái giấy hẹn vào tháng 12 nghen. Mình thì sao cũng được, ko tháng 12 thì mình lại chờ chui vào hội tháng 1 cũng được. hihi, vì khoảng cuối tháng 11 này mình sanh baby rùi nên có pv chậm lại chút cũng chẳng sao !!!! Ah quên, mình diện f2a chồng bảo lãnh, p/d 29/3/09 -hs mở ngày 11/8 và complete ngày 22/9. Thân chào mọi người nhé !

209118 top -
Hi all.
Tôi củng giống như smile2611 bon chen vô đây thôi. Tôi thì sao cũng được vì có phỏng vấn sớm , có visa đi nửa, cuối tháng 03/2011 tôi mới đi được.
Lúc đó mới học xong. Chúc mọi người may mắn. Chào.
@smile2611 :Tôi thích cách đón nhận chuyện đi ,ở bình thản của you. Chúc vui.

209131 top -
Chào mọi Người !
Cho mình xín ghế ngồi đợi cho vui , HS mình complete ngày 14 -9 ,buồn buồn vào đây thấy ai có tin vui ,mình cũng vui lây , mong làm quen với tất cả các bạn. Chúc mọi Ngươi gặp may mắn.....

209156 top -

Chào cả nhà, DiepDiep cũng bon chen...bu_xe_lam dzới, mình cũng thuộc diện đặc biệt nộp hồ sơ F1-VTNM khiếu nại CSPA tại LSQ, nên đợi LSQ phát thư mời phỏng vấn, thấy dông dzui nên ké chút không khí "đợi chờ" hehehe...

209167 top -
Chào tất cả các anh chị , em f2a , complete 18/8/2010, hi vọng cũng sẽ nhận được thư pv vào tháng 12.

209170 top -
chào tất cả anh chị em mình f3 xin tham gia
complete 26-08-10, mong tất cả được PV tháng 12

209245 top -

Chào các bạn.
Thật hay khi chúng mình cùng hội ngộ nơi đây. Không phân biệt diện nào.
Người nôn nóng, người bực bội, người bình thãn, người lo lắng. Nhưng chung cuộc cùng gặp nhau ở tâm trạng đợi chờ, hy vọng.
Ngày lại ngày qua, thất vọng nhường chổ cho niềm hy vọng lạc quan lớn dần.
Hy vọng trong những ngày cưối tháng 11, đầu tháng 12/2010, NVC sẽ lên lịch phỏng vấn cho toàn bộ chúng mình, không phân biệt F nào. NVC sẽ giúp chúng mình một tay, dẹp bỏ ngôi nhà chờ đợi này.
Thật mong phải không các bạn?

p/s: dinhphan đề nghị các bạn cùng cho biết các chi tiết dưới đây, để người khác dễ theo dỏi, so sánh với hồ sơ của mình:
- Diện nào?
- Completed vào thời điểm nào?
Và khi nhận thư phỏng vấn từ NVC:
- Thời điểm nhận thư phỏng vấn?
- Thời điểm phỏng vấn?

209250 top -
@ HoangThiQuynhNhu:

dinhphan cám ơn lời chúc rất thực tế của QuynhNhư.

Ở thời điểm chuẩn bị và nhận thư mời phỏng vấn, mọi người mất nhiều thời gian tìm xem lại các hồ sơ được nhận thư mời, để xem : Diện nào, completed thời điểm nào, nhận thư phỏng vấn lúc nào, và thời điểm phỏng vấn.

Nếu danh sách được update, còn có thể giúp các thành viên nhận ra và giúp đở lẩn nhau: khi khám sức khoẻ, khi chích ngừa, và nhất là khi phỏng vấn.

209256 top -
Hội chờ nhận thư phỏng vấn
1, 2, 3, 4, 5 ... 212

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image