.
Kiva VietDitru
1 ... 12, 13, 14, 15, 16 - bottom


Vào lúc 10:39am ngày 09/01/2019, Quỹ VietDitru nhận được 360.000VND với nội dung như sau:
NGUYEN THI MINH UNG HO QUY KIVA VIETDITRU

phuong60 hồi báo! :)

Cám ơn và chúc minhthinguyen cùng gia đình năm mới 2019 luôn vui khoẻ, bình yên và hạnh phúc nha!

612250 top -


Tin vui Kiva
09/01/2019
Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 104 người và Group Việt Nam cần vay vốn.

Tồn quỹ Kiva VietDitru sau khi cập nhật tiền ủng hộ của anh batkhatunghi và thu hồi vốn vay hiện có $422,59.

Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 16 trường hợp. Nâng số trường hợp được Kiva VietDitru hỗ trợ lên thành 691.

Tồn quỹ sau khi cho vay còn $22,59

Thân mời các bạn cùng quan tâm theo dõi.
Chúc các bạn cùng gia đình vui khoẻ và bình yên nha!

612253 top -
Good job! Thank you.

612255 top -


Tin vui Kiva
30/01/2019
Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 164 người và Group Việt Nam cần vay vốn.

Tồn quỹ Kiva VietDitru sau khi cập nhật tiền ủng hộ của minhthinguyen và thu hồi vốn vay hiện có $562,32.

Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 22 trường hợp. Nâng số trường hợp được Kiva VietDitru hỗ trợ lên thành 713.

Tồn quỹ sau khi cho vay còn $12,32

Thân mời các bạn cùng quan tâm theo dõi.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

612391 top -
Thank you!

612392 top -


Tin vui Kiva
13/03/2019
Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 9 người và Group Việt Nam cần vay vốn.

Tồn quỹ Kiva VietDitru sau khi thu hồi vốn vay hiện có $456,46.

Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 9 trường hợp. Nâng số trường hợp được Kiva VietDitru hỗ trợ lên thành 722.

Tồn quỹ sau khi cho vay còn $231,46

Thân mời các bạn cùng quan tâm theo dõi.

HAVE A NICE DAY!

612600 top -


Tin vui Kiva
15/03/2019
Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 6 người và Group Việt Nam cần vay vốn.

Tồn quỹ Kiva VietDitru sau khi thu hồi vốn vay hiện có $231,46.

Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 6 trường hợp. Nâng số trường hợp được Kiva VietDitru hỗ trợ lên thành 728.

Tồn quỹ sau khi cho vay còn $81,46

Thân mời các bạn cùng quan tâm theo dõi.

HAVE A NICE DAY!

612617 top -
Thank you. Good job!

612708 top -


Tin vui Kiva
23/04/2019
Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 215 người và Group Việt Nam cần vay vốn.

Tồn quỹ Kiva VietDitru sau khi thu hồi vốn vay hiện có $878,29.

Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 35 trường hợp. Nâng số trường hợp được Kiva VietDitru hỗ trợ lên thành 763.

Tồn quỹ sau khi cho vay còn $3,29

Thân mời các bạn cùng quan tâm theo dõi.

HAVE A NICE DAY!

612863 top -
Thank you.

612889 top -


Tin vui Kiva
04/06/2019
Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 83 người và Group Việt Nam cần vay vốn.

Tồn quỹ Kiva VietDitru sau khi thu hồi vốn vay hiện có $441,45.

Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 17 trường hợp. Nâng số trường hợp được Kiva VietDitru hỗ trợ lên thành 780.

Tồn quỹ sau khi cho vay còn $16,45

Thân mời các bạn cùng quan tâm theo dõi.

HAVE A NICE DAY!

613094 top -
Thank you. Good job.

613111 top -
Website etetet.net (website chị em với vietditru) sẽ gửi $500 cho quỹ điều hành của ho. admin nhờ Kiva VietDitru giữ dùm được hôn?

613208 top -


Dạ được admin,

Kiva VietDitru cám ơn chị em thân thiết etelet.net ạ! :)

Have a nice day!

613209 top -


Tin vui Kiva
20/06/2019
Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 189 người và Group Việt Nam cần vay vốn.

Tồn quỹ Kiva VietDitru sau khi thu hồi vốn vay hiện có $393,55.

Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 15 trường hợp. Nâng số trường hợp được Kiva VietDitru hỗ trợ lên thành 789.

Tồn quỹ sau khi cho vay còn $18,55

Thân mời các bạn cùng quan tâm theo dõi.


Have a nice day!

613219 top -
Kiva VietDitru
1 ... 12, 13, 14, 15, 16


PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image


DANH SÁCH ĐÓNG GÓPUpdate 25/06/2019