.
Hậu xuất cảnh
1, 2

  1, 2


  Nông dân tôi ở Mỹ
    Nông dân
    Obamacare - Sơ lược
    Obamacare - Chọn lựa
    Ngoại ngữ gâu gâu
    World Education Service  quangtrung
    Giấc mơ của hắn
    Tiếng Anh của hắn
    Tương lai của hắn
    Lo lắng của hắn
    VDT - Ngôi nhà - Con thuyền


  dinhphan
    Đoạn Trường Đi Mỹ 1
    Đoạn Trường Đi Mỹ 2  songthao
    Đi Mỹ định cư 1
    Đi Mỹ định cư 2
    Đi Mỹ định cư 3
    Đi Mỹ định cư 4
    Đi Mỹ định cư 5
    Đi Mỹ định cư 6
    Đi Mỹ định cư 7
    Đi Mỹ định cư 8


  minhdung
    Hậu xuất cảnh 1
    Hậu xuất cảnh 2
    Hậu xuất cảnh 3
    Hậu xuất cảnh 4
    Hậu xuất cảnh 5
    Hậu xuất cảnh 6
    Hậu xuất cảnh 7
    Hậu xuất cảnh 8
    Hậu xuất cảnh 9
    Hậu xuất cảnh 10
    Hậu xuất cảnh 11
    Hậu xuất cảnh 12
    Hậu xuất cảnh 14
    Hậu xuất cảnh 15
    Hậu xuất cảnh 16
    Hậu xuất cảnh 17
    Hậu xuất cảnh 18
    Phần cuối
    Một năm nhìn lại


  DuaLeo
    Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 1
    Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 2
    Người Việt bảo trì máy bay tại Mỹ 3


  Others
    Credit... Với cuộc sống ở Mỹ (seawolf)
    Debit cards và Credit cards (tipha)
    Credit score (tipha)
    Debit cards và Credit cards (Nongdan)
    Thắc mắc Credit Card cho người mới định cư Mỹ
    Hỏi về kinh nghiệm mua nhà và thủ tục
    Lưu ý khi mua nhà lần đầu tiên tại Mỹ


  Update June-2017
  PayPal về email:
  [email protected]


  Chi phiếu gửi về:
  Jimmy Ton
  4369 46 St.
  San Diego, CA 92115  Việt Nam chuyển tới:
  Phạm Thị Tuyết Phượng
  Số tài khoản: 4973099
  ACB Châu Văn Liêm, TPHCM  Ý kiến về Quỹ VietDitru

  Image
  Image