.
Du lịch


  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Update
  PayPal về email:
  thuquy.vietditru@gmail.com


  Chi phiếu gửi về:
  Hoanh Ton
  4626 Orange Ave
  San Diego, CA 92115  Việt Nam chuyển tới:
  Phạm Thị Tuyết Phượng
  Số tài khoản: 4973099
  ACB Châu Văn Liêm, TPHCM  Ý kiến về Quỹ VietDitru

  . *THÔNG BÁO: NVC đang bảo trì hệ thống CEAC cho đến hết ngày Chủ Nhật - 29/4/2017 (Washington, DC time) Đương đơn không thể điền form DS-160, DS-260, trả phí hoặc check status trong thời gian này.

  On Sunday, April 29, 2017, from 9:00 a.m. until 9:00 p.m. (Washington, DC time), CEAC will be unavailable due to scheduled maintenance. Users will not be able to access any of the CEAC forms including DS-160, DS-260; pay fees; or check status. Maintenance is expected to be completed by 9 PM, but payments will not be accepted until 11:59 p.m. due to a Pay.gov outage. Thank you for your understanding.


  Image
  Image
  Image