.
Du lịch


  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Update
  PayPal về email:
  [email protected]


  Chi phiếu gửi về:
  Hoanh Ton
  6879 Amherst St.
  San Diego, CA 92115  Việt Nam chuyển tới:
  Phạm Thị Tuyết Phượng
  Số tài khoản: 4973099
  ACB Châu Văn Liêm, TPHCM  Ý kiến về Quỹ VietDitru

  *LƯU Ý: USCIS đã cho thay đổi Form I-864 và I-864A phiên bản mới, expires 03/31/2020. Phiên bản cũ vẫn được chấp nhận trước ngày 16/5/2018, sau ngày này sẽ phải sử dụng các forms bảo trợ tài chính mới. (Form I-864 mới gồm có 10 trang & không có barcode 2D như trước đây. Form I864A mới có 8 trang)

  . Xem thêm: I-864 và I-864A phiên bản mới 2018

  Image
  Image