VietDitru.com

 .1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 385
Hỏi đáp di trú [Thư viện]


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 385
  • farm
  • sudoku
  • cat
  • chat

.
Cửa sổ đời sống
27 Feb 2018, 00:32
Kiva VietDitru ggg
Tin vui Kiva 27/02/2018 https://www.strongspace.com/saigon/public/upload/phuong60/cuoidep.jpg Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 69 người và Group Việt Nam cần vay vốn. Tồn quỹ Kiva VietDitru sau khi cập nhật thu hồi vốn vay hiện có $466,89 . Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 18 trư...


27 Feb 2018, 00:26
@phuong60 - KIVA
Quỹ Kiva của admin hiện có $183,11.
Hôm nay, phuong60 đã cho vay thành công thêm 7 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.002.
Chúc mừng quỹ kiva của admin đã vượt qua mốc 1.000!

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $6,77 nha! :)


02 Feb 2018, 00:07
Kiva VietDitru ggg
Tin vui Kiva 1/2/2018 https://www.strongspace.com/saigon/public/upload/phuong60/cuoidep.jpg Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 153 người và Group Việt Nam cần vay vốn. Tồn quỹ Kiva VietDitru sau khi cập nhật thu hồi vốn vay hiện có $249,79 . Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 9 trườn...


02 Feb 2018, 00:02
@phuong60 - KIVA
Tồn quỹ Kiva của admin hiện có $156,77.

phuong60 đã cho vay thành công thêm 6 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 995.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $6,77 nha! :)


28 Dec 2017, 17:56
Quỹ VietDitru
@thuyduong69,

Vì chưa thấy bạn vào xác nhận nên phương60 cập nhật số tiền đóng góp 2.000.000VND của bạn vào Quỹ duy trì và phát triển diễn đàn nha! :)


27 Dec 2017, 23:46
Quỹ VietDitru
Vào lúc 14h13PM ngày 27/12/2017, Quỹ VietDitru nhận được 2.000.000VND với nội dung như sau: DƯƠNG VU CAM THUY - Thuyduong69 ho sò F3 2005 dong gop cho quy phương60 hồi báo! Thân mời bạn vào xác nhận số tiền đóng góp ủng hộ vào quỹ nào của Vietditru. 1. Quỹ duy trì và phát triển diễn đàn 2. Quỹ từ th...


23 Dec 2017, 13:32
Kiva VietDitru ggg
Tin vui Kiva 23/12/2017 https://www.strongspace.com/saigon/public/upload/phuong60/cuoidep.jpg Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 35 người và Group Việt Nam cần vay vốn. Tồn quỹ Kiva VietDitru sau khi cập nhật đóng góp ủng hộ 1.000.000VND của bà phật tử Tâm Ngoạn và thu hồi vốn vay hiện có $408...


23 Dec 2017, 13:24
@phuong60 - KIVA
Tồn quỹ Kiva của admin sau khi thu hồi vốn hiện có $285,11 . phuong60 đã cho vay thành công thêm 11 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 989 . Chắc lần cho vay tới sẽ đạt con số 1.000 á! :D Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $10,11 nha! :) MERRY CHRISTMAS AND ...


23 Nov 2017, 11:21
Kiva VietDitru ggg
Dạ, cám ơn admin. :)

HAPPY THANKSGIVING!


22 Nov 2017, 00:50
Kiva VietDitru ggg
Tin vui Kiva 22/11/2017 https://www.strongspace.com/saigon/public/upload/phuong60/cuoidep.jpg Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 134 người và Group Việt Nam cần vay vốn. Tồn quỹ Kiva VietDitru sau khi cập nhật thu hồi vốn vay hiện có $507,15 . Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 20 tr...


22 Nov 2017, 00:44
@phuong60 - KIVA
Tồn quỹ Kiva của admin có $242,43.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 9 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 978.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $17,43 nha! :)


09 Nov 2017, 23:55
Quỹ VietDitru
Chiều nay, Quỹ VietDitru nhận được 3.000.000VND do vemaybaybayou gởi đóng góp vào Quỹ duy trì và phát triển diễn đàn.

VietDitru cám ơn và chúc doanh nghiệp vemaybaybayou cùng tập thể nhân viên và gia đình luôn vui khoẻ, mọi việc thành công và may mắn nha! :)


06 Nov 2017, 13:51
Kiva VietDitru ggg
Dạ, cám ơn anh lucbinh đã ghé thăm.

Chúc anh cùng gia đình luôn vui, luôn khoẻ, mọi việc đều an yên nha! :)


22 Oct 2017, 13:03
Kiva VietDitru ggg
Tin vui Kiva 22/10/2017 https://www.strongspace.com/saigon/public/upload/phuong60/cuoidep.jpg Toàn cảnh Kiva trong khu vực hôm nay có 167 người và Group Việt Nam cần vay vốn. Tồn quỹ Kiva VietDitru sau khi cập nhật thu hồi vốn vay hiện có $372,99 . Kiva VietDitru đã chọn và cho vay thành công 14 tr...


22 Oct 2017, 12:59
@phuong60 - KIVA
Sau khi thu hồi vốn tồn quỹ Kiva của admin có $173,16.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 6 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 969.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $23,16 nha! :) 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image