VietDitru.com

 .1, 2, 3, 4, 5 ... 57
Hỏi đáp di trú [Thư viện]


1, 2, 3, 4, 5 ... 57
  • farm
  • sudoku
  • cat
  • chat

.
Cửa sổ đời sống
18 Apr 2019, 17:24
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, TORONTO - HA NOI - TORONTO Hãng AIR CANADA : 960 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 24/6/2019 về 24/9/2019 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 - Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 --------------------------LỊC...


17 Apr 2019, 18:04
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, TORONTO - HA NOI - TORONTO Hãng AIR CANADA : 960 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 24/6/2019 về 24/9/2019 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 - Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 --------------------------LỊC...


12 Apr 2019, 17:53
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, JOHN F KENNEDY - HANNOI - JOHN F KENNEDY Hãng DELTA : 680 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 7/5/2019 về 6/6/2019 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 - Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ----------------------...


12 Apr 2019, 17:53
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, SEATLE - HA NOI - SEATLE Hãng DELTA : 800 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 7/5/2019 về 6/6/2019 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 - Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 --------------------------LỊCH BAY MẪU...


10 Apr 2019, 18:00
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, TAN SON NHAT - VANCOUVER - TAN SON NHAT Hãng HongKong airlines : 640 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 26/5/2019 về 12/6/2019 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 - Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ---------...


05 Apr 2019, 18:17
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, BELGRADE - DA NANG - BELGRADE Hãng QATAR AIRWAYS : 750 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 2/5/2019 về 2/6/2019 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 - Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 -------------------------...


04 Apr 2019, 17:30
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, ST PETERSBURG - DA NANG - ST PETERSBURG Hãng QATAR AIRWAYS : 680 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 5/5/2019 về 5/6/2019 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 - Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ---------------...


04 Apr 2019, 17:01
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, OSLO - DA NANG - OSLO Hãng QATAR AIRWAYS : 580 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 2/5/2019 về 2/6/2019 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 - Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 --------------------------LỊCH BAY MẪ...


04 Apr 2019, 16:58
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, MONTREAL, QUEBEC - SAI GON - MONTREAL, QUEBEC Hãng QATAR AIRWAYS : 830 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 21/4/2019 về 14/5/2019 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 - Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 -----------...


04 Apr 2019, 16:57
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, MOSCOW - DA NANG - MOSCOW Hãng QATAR AIRWAYS : 880 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 21/4/2019 về 14/5/2019 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 - Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 --------------------------LỊCH ...


02 Apr 2019, 17:28
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, MANCHESTER - DA NANG - MANCHESTER Hãng QATAR AIRWAYS : 790 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 2/5/2019 về 2/6/2019 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 - Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 -------------------------...


02 Apr 2019, 17:28
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, BERLIN - DA NANG - BERLIN Hãng QATAR AIRWAYS : 730 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 2/5/2019 về 2/6/2019 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 - Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 --------------------------LỊCH BA...


02 Apr 2019, 17:27
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, HELSINKI - DA NANG - HELSINKI Hãng QATAR AIRWAYS : 690 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 5/5/2019 về 5/6/2019 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 - Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 --------------------------LỊC...


01 Apr 2019, 18:09
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, ZURICH - DA NANG - ZURICH Hãng QATAR AIRWAYS : 610 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 2/5/2019 về 2/6/2019 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 - Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 --------------------------LỊCH BA...


01 Apr 2019, 18:08
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, BARCELONA - DA NANG - BARCELONA Hãng QATAR AIRWAYS : 730 USD Xuất vé từ tháng 4/2019 Khởi hành từ 2/5/2019 về 2/6/2019 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 - Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 --------------------------L... 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image