VietDitru.com

 .1, 2, 3, 4, 5 ... 61
Hỏi đáp di trú [Thư viện]


1, 2, 3, 4, 5 ... 61
  • farm
  • sudoku
  • cat
  • chat

.
Cửa sổ đời sống
17 Aug 2019, 17:29
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - TAN SON NHAT - JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA Hãng QATAR AIRWAYS : 965 USD Xuất vé từ tháng 8/2019 Khởi hành từ 20/1/2020 về 20/4/2020 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 7303181 Tổng đài Mỹ ...


17 Aug 2019, 17:28
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, BEIRUT, LEBANON - TAN SON NHAT - BEIRUT, LEBANON Hãng QATAR AIRWAYS : 965 USD Xuất vé từ tháng 8/2019 Khởi hành từ 20/1/2020 về 20/4/2020 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 7303181 Tổng đài Mỹ : 714 27 8626 --------...


14 Aug 2019, 18:03
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, LOS ANGELES - TAN SON NHAT - LOS ANGELES Hãng ALL NIPPON AIRWAYS : 689 USD Xuất vé từ tháng 8/2019 Khởi hành từ 2/12/2019 về 23/12/2019 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 7303181 Tổng đài Mỹ : 714 27 8626 ----------...


14 Aug 2019, 18:01
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, LOS ANGELES - TAN SON NHAT - LOS ANGELES Hãng AIR CHINA : 490 USD Xuất vé từ tháng 8/2019 Khởi hành từ 2/12/2019 về 23/12/2019 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 7303181 Tổng đài Mỹ : 714 27 8626 -------------------...


12 Aug 2019, 18:11
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@CẢ nhà, BIARRITZ - TAN SON NHAT - BIARRITZ Hãng AIR FRANCE: 985 USD Xuất vé từ tháng 8/2019 Khởi hành từ 11/1/2020 về 10/4/2020 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ------------------------...


03 Aug 2019, 17:11
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, BORDEAUX, FRANCE - TAN SON NHAT - BORDEAUX, FRANCE Hãng AIR FRANCE : 870 USD Xuất vé từ tháng 8/2019 Khởi hành từ 14/1/2020 về 12/4/2020 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 -------...


02 Aug 2019, 18:16
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, TOULOUSE - TAN SON NHAT - TOULOUSE Hãng AEROFLOT : 790 USD Xuất vé từ tháng 8/2019 Khởi hành từ 10/1/2020 về 10/4/2020 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 -------------------------...


01 Aug 2019, 17:26
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, ABERDEEN, UNITED KINGDOM - TAN SON NHAT - ABERDEEN, UNITED KINGDOM Hãng AIR FRANCE: 810 USD Xuất vé từ tháng 8/2019 Khởi hành từ 11/1/2020 về 10/4/2020 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 Tổng đài Mỹ : 714 9...


01 Aug 2019, 17:25
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, LONDON, UNITED KINGDOM - TAN SON NHAT - LONDON, UNITED KINGDOM Hãng QATAR AIRWAYS: 785 USD Xuất vé từ tháng 7/2019 Khởi hành từ 10/1/2020 về 7/4/2020 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 Tổng đài Mỹ : 714 927...


31 Jul 2019, 17:54
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, CATANIA, ITALY - TAN SON NHAT - CATANIA, ITALY Hãng TURKISH : 81930 USD Xuất vé từ tháng 7/2019 Khởi hành từ 30/1/2020 về 25/4/2020 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 ------------...


29 Jul 2019, 18:12
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, MALPENSA - TAN SON NHAT - MALPENSA Hãng TURKISH AIRLINES : 930 USD Xuất vé từ tháng 7/2019 Khởi hành từ 16/1/2020 về 15/4/2020 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 -----------------...


27 Jul 2019, 17:25
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@CẢ nhà, LOS ANGELES - TAN SON NHAT - LOS ANGELES Hãng UNITED AIRLINES KET HOP ALL NIPPON AIRWAYS VA AIR JAPAN : 890 USD Xuất vé từ tháng 7/2019 Khởi hành từ 6/1/2020 về 10/2/2020 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 ...


27 Jul 2019, 17:24
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, HOUSTON - TAN SON NHAT - HOUSTON Hãng ALL NIPPON AIRWAYS KET HOP UNITED AIRLINES VA AIR JAPAN QUA CANH NARITA : 720 USD Xuất vé từ tháng 7/2019 Khởi hành từ 3/3/2020 về 24/3/2020 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 7...


26 Jul 2019, 17:55
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, PARIS, CHARLES DE GAULLE - TAN SON NHAT - PARIS, CHARLES DE GAULLE Hãng QATAR AIRWAYS: 600 USD Xuất vé từ tháng 7/2019 Khởi hành từ 29/9/2019 về 29/10/2019 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 Tổng đài Mỹ : 7...


26 Jul 2019, 17:55
Phòng vé máy bay - BAYOU bbb
@Cả nhà, DALLAS - TAN SON NHAT - DALLAS Hãng QATAR AIRWAYS: 790 USD Xuất vé từ tháng 7/2019 Khởi hành từ 8/9/2019 về 22/9/2019 -----------------Thông tin liên hệ và đặt vé máy bay----------------- HotLine: 0919093293 Tổng đài VN: ( 028 ) 73031818 Tổng đài Mỹ : 714 927 8626 --------------------------... 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image