VietDitru.com

 .1, 2, 3, 4, 5 ... 33
Hỏi đáp di trú [Thư viện]


1, 2, 3, 4, 5 ... 33
  • farm
  • sudoku
  • cat
  • chat

.
Cửa sổ đời sống
08 Dec 2012, 01:53
Gương sáng Mẹ Maria
Kinh Mân Côi Sống: Ngày 08/12

Năm Sự Vui - Mầu Nhiệm III


Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)


08 Dec 2012, 01:36
Gương sáng Mẹ Maria
ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM 08/12/2012 Lời Chúa: Lc 1,26-38 “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Như Mẹ : Hôm nay, tin mừng cho chúng ta thấy niềm tin, lòng yêu mến và vâng phục của Mẹ vào Thiên Chúa. Thật thế, làm sao Mẹ có thể thưa xin vâng nếu như Mẹ không tin. Chúng ta hãy ...


07 Dec 2012, 00:44
Gương sáng Mẹ Maria
Kinh Mân Côi : Ngày 07/12

Năm Sự Vui - Mầu Nhiệm II


Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).05 Dec 2012, 15:07
Gương sáng Mẹ Maria
Kinh Mân Côi : Ngày 06/12

Năm Sự Vui - Mầu nhiệm IThiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.

Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05 Dec 2012, 14:58
Gương sáng Mẹ Maria
Kinh Mân Côi : Ngày 05/12

Năm Sự Mừng - Mầu Nhiệm V


Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04 Dec 2012, 01:47
Gương sáng Mẹ Maria
Kinh Mân Côi : Ngày 04/12

Năm Sự Mừng - Mầu Nhiệm IV


Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03 Dec 2012, 09:32
Gương sáng Mẹ Maria
Kinh Mân Côi : Ngày 03/12

Năm Sự Mừng - Mầu Nhiệm III


Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02 Dec 2012, 13:41
Gương sáng Mẹ Maria
Kinh Mân Côi : Ngày 02/12

Năm Sự Mừng - Mầu Nhiệm II


Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


01 Dec 2012, 05:53
Gương sáng Mẹ Maria
Kinh Mân Côi : Ngày 01/12

Năm Sự Mừng - Mầu Nhiệm I


Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


29 Nov 2012, 22:18
Gương sáng Mẹ Maria
Kinh Mân Côi : Ngày 30/11

Năm Sự Thương - Mầu Nhiệm V


Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).28 Nov 2012, 23:36
Gương sáng Mẹ Maria
Kinh Mân Côi : Ngày 29/11

Năm Sự Thương - Mầu Nhiệm IV


Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


27 Nov 2012, 22:01
Gương sáng Mẹ Maria
Kinh Mân Côi : Ngày 28/11

Năm Sự Thương - Mầu Nhiệm III


Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26 Nov 2012, 21:14
Gương sáng Mẹ Maria
Kinh Mân Côi : Ngày 27/11

Năm Sự Thương - Mầu Nhiệm II


Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


26 Nov 2012, 10:15
Gương sáng Mẹ Maria
Kinh Mân Côi : Ngày 26/11

Năm Sự Thương - Mầu Nhiệm I


Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)


24 Nov 2012, 23:24
@phuong60 - KIVA
@phương60:

hoainguyen cám ơn chị nhiều. 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image