VietDitru.com

BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
Hỏi đáp di trú [Thư viện]


  • farm
  • sudoku
  • cat
  • chat

.
Cửa sổ đời sống
25 Dec 2018, 09:34
Hồ sơ F4 - HCM2009800041 - xuan huy
cảm ơn cochin nhiều


22 Dec 2018, 09:08
Hồ sơ F4 - HCM2009800041 - xuan huy
Cho mình hỏi hồ sơ của mình như sau:
Priority date : 01/04/2006
Approval date : 16/09/2009
Số hồ sơ : Hồ sơ F4 - HCM2009800041
Nhờ các bạn xem đã được mở chưa?

Cảm ơn rất nhiều 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image