VietDitru.com

 .1, 2, 3, 4, 5 ... 41
Hỏi đáp di trú [Thư viện]


1, 2, 3, 4, 5 ... 41
  • farm
  • sudoku
  • cat
  • chat

.
Cửa sổ đời sống
26 Jan 2012, 16:21
Hồ sơ F4 - trantiendung - 30/07/2001
@phuonglinhevn: Không hỏi về hồ sơ của mình trong hồ sơ của thành viên khác.


26 Jan 2012, 16:18
Hồ sơ f4
Vui lòng đọc Nội Quy và sửa lại tiêu đề theo hướng dẫn để được giúp đỡ.


12 Sep 2011, 22:01
pppHồ sơ Dallas1981 - PV 10/01/2012- pink
Xin mội người bà BQT danh chút thời gian giúp mình với.

@Dallas1981 chú ý: viết cẩn thận rõ ràng thì mới giúp được chớ.


12 Sep 2011, 21:54
Hồ sơ F2A - Lan Nguyen
@huonglan114115 chú ý: sửa lại chữ nhìu = nhiều theo đúng ngữ pháp Việt Nam.


04 Sep 2011, 20:30
Hồ sơ F2A - baominh
@xuxi1330 chú ý: không viết tắt là tôn trọng người tư vấn.


04 Sep 2011, 13:29
Hồ sơ K1 moonlight1
@ moonlight1 chú ý: ex có nghĩa là gì? moonlight1 không viết tắt là tôn trọng người tư vấn.


03 Sep 2011, 11:21
Hồ sơ CR1 - Lovely11 - pppPink
TV lovely11 chú ý: TV lovely11 không đặt câu hỏi của mình trong hồ sơ TV khác.


03 Sep 2011, 11:15
Hồ sơ CR1- DũngTrang- P/ V ngày 1/11/11 Ppppink
TV dungtrang chú ý: không viết tắt là tôn trọng người tư vấn, nick name mà còn viết tắt sao?


29 Aug 2011, 23:00
Hồ sơ CRI - Phanchau - PV 19/9/2011 --> Ppppink
TV phanchau chú ý: không 888 trong hồ sơ tư vấn.


28 Aug 2011, 13:08
Hồ sơ F1 <- F3 - Gia Minh - PV 13/02
TV lcpxlygiaminh chú ý: nhắc câu trên, phạm câu dưới, wen nghĩa là gì, ngôn ngữ tiếng Việt đâu có những quái từ như vậy đâu. TV lcpxlygiaminh không vi phạm nữa hén.


28 Aug 2011, 12:44
Hồ sơ F3 - ducthang - 04/10/2002
TV ducthang chú ý: hỏi bên topic học hành ở phần 3 của VDT sẽ không phạm quy.


28 Aug 2011, 10:23
Hồ sơ CR1 - susu88 - PV 11/8 --> Ppppink
TV susu88 chú ý: VDT cảm ơn TV susu88 chung tay giúp đỡ TV. TV susu88 không viết tắt nhiều quá trong hồ sơ tư vấn.


28 Aug 2011, 10:22
Hồ sơ lehuynh - pv 4/10/2011 - pppPink
TV susu88 chú ý: VDT cảm ơn chung tay giúp đỡ TV. TV susu88 không viết tắt nhiều quá trong hồ sơ tư vấn.


27 Aug 2011, 17:55
Hồ sơ F1 <- F3 - Gia Minh - PV 13/02
TV lcpxlygiaminh chú ý: viết tiếng Việt theo đúng ngữ pháp, sửa lại từ hok, hok có nghĩa là gì thì viết đúng như vậy.


27 Aug 2011, 17:47
Hồ sơ etoile - bảo lãnh vợ - Anh
TV etoile chú ý: không viết tắt là tôn trọng TV tư vấn. Sửa lại E = em, ko = không. 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image