Tự tình
Tự tình
chauongco

Mình với ta tuy hai mà một
Ta với mình tuy một mà hai


..............................................................................................


Ngồi đây lòng nhẹ lâng lâng
Nhớ về một thuở thanh xuân năm nào
Bánh, quà, hoa, nến ai trao
Mừng thêm tuổi mới ngọt ngào ước mơ

Hôm nay chẳng đợi chẳng chờ
Chẳng người tri kỷ, bây giờ mình ta
Lòng sao vẫn muốn hát ca
Hát về bè bạn thiết tha đượm tình

Mình ơi! ta vẫn yêu mình
Bao giờ quên được ân tình chốn đây.


Bài viết từ topic Quà đây tình bè bạn


. *THÔNG BÁO: NVC đang bảo trì hệ thống CEAC cho đến hết ngày Chủ Nhật - 29/4/2017 (Washington, DC time) Đương đơn không thể điền form DS-160, DS-260, trả phí hoặc check status trong thời gian này.

On Sunday, April 29, 2017, from 9:00 a.m. until 9:00 p.m. (Washington, DC time), CEAC will be unavailable due to scheduled maintenance. Users will not be able to access any of the CEAC forms including DS-160, DS-260; pay fees; or check status. Maintenance is expected to be completed by 9 PM, but payments will not be accepted until 11:59 p.m. due to a Pay.gov outage. Thank you for your understanding.


Image
Image
Image