THƯ VIỆN SỬ DỤNG ĐIỀU HÀNH quản thủ

I. SỬ DỤNG

A. CƠ CẤU DIỄN ĐÀN
1. :Forum Topic Post:
2. :La Masia:
3.


B. TIỆN NGHI
1. :fileManager:
2. :logReader:
3.II. ĐIỀU HÀNH

A. GIAO DIỆN
1. :Trang chủ:
2. :Banners:
3. :Cột Trái Cột Phải:
4. :Cột giữa:
5. :Avatar:
6. :Thông báo:
7. :Quảng cáo:
8. :Chèn:
9.


B. AUDIO VIDEO
1. :Nhạc:
2. :YouTube:
3. :Radio:
4.Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*LƯU Ý: USCIS đã cho thay đổi Form I-864 và I-864A phiên bản mới, expires 03/31/2020. Phiên bản cũ vẫn được chấp nhận trước ngày 16/5/2018, sau ngày này sẽ phải sử dụng các forms bảo trợ tài chính mới. (Form I-864 mới gồm có 10 trang & không có barcode 2D như trước đây. Form I864A mới có 8 trang)

. Xem thêm: I-864 và I-864A phiên bản mới 2018

Image
Image